چاپ و نشر ایران

پویش سیاسی

goodreadsکتاب در سایت معروف

کتاب مولف در روزنامه ها

معرفی کتاب در سایت خانه کتاب ایران

اسماعیل مردانلو :نام مرکز / نام شخص
اسماعیل مردانلو :مدیر مسئول
استان فارس - شیراز - صدرا - بلوار دانش - خیابان ارم، کوچه 2، پلاک 1882
***
جهت کسب اطلاع از روش تهیه کتاب به منوی سمت راست همین سایت، بخش « چگونه این کتاب را تهیه کنم؟ » مراجعه فرمایید
:آدرس
09170242048 :تلفن
mardanloo.es@gmail.com :ایمیل