وب سایت اختصاصی انتشارات هامینچاپ و نشر ایران

انتشارات هامین :نام مرکز / نام شخص
بهجت ملک کیانی :مدیر مسئول
مشهد - بولوار وکیل آباد - اقبال لاهوری 23 - پلاک12 - واحد 1 :آدرس
09151098435 :تلفن
b.malekkiani@gmail.com :ایمیل