وب سایت اختصاصی دکتر احمد رضا طاهریاپلیکیشن کتاب رسان

دکتر احمد رضا طاهری
دکتر احمد رضا طاهری :مدیر مسئول
استان خراسان رضوی - مشهد مقدس :آدرس


  • کتاب مبانی درماتولوژی به عنوان منبع آموزش مباحث بالینی بیماری های پوست انتخاب شد